SafetyDegree


Compliance gevaarlijke stoffen - transport, opslag en trainingen

Van klein chemisch afval wat u inlevert op de milieustraat tot een opslagfaciliteit van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen, een veiligheidsadviseur helpt u op weg binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Transport en opslag van gevaarlijke stoffen en vergunningen, wij kunnen u van een gedegen ADR, PGS of BRZO advies voorzien of vergunningstrajecten voor u begeleiden.

Inspectie op bezoek gehad? Wij stellen graag een plan van aanpak op om alle vastgestelde tekortkomingen en verbeterpunten te implementeren in uw organisatie.

Tevens verzorgen wij trainingen en toolboxen op locatie voor medewerkers die betrokken zijn bij de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.

Tot slot kunnen wij een RI&E uitvoeren. SafetyDegree inventariseert middels interviews met de medewerkers op de werkplek en stelt een plan van aanpak op.